SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma Emaus Int. stara się kreować lepszą rzeczywistość społeczną, angażując się w liczne projekty naukowe i dydaktyczne:

Na spotkaniach branżowych opowiadamy się za większą odpowiedzialnością transportu w ochronienie Eko-systemu. Wspieramy seminaria i konferencje naukowe poświęcone branży logistycznej, m.in.:

  • Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu (Łódź, 2011);
  • Elektroniczne giełdy transportowe – szanse i zagrożenie dla branży (Spała, 2014);
  • Związki nauki i biznesu w branży logistycznej (Piotrków Tryb. 2015);
  • Zarządzanie procesami logistycznymi (Łódź, 2016).
  • Badanie rynku kierowców (Łódź, 2018/2019).

Pracownicy Emaus Int. dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc zajęcia ze studentami Wydziału Zarządzania UŁ w ramach: Studiów Podyplomowych „Zarządzanie procesami logistycznymi”; studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku logistyka.

Współtworzymy i finansujemy publikacje poświęcone logistyce, jak m.in.:

  • Elektroniczne giełdy transportowe. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2015;
  • w przygotowaniu: Electronic freight exchanges in Poland. Wydanie w 2016;
  • Электронный обмен грузов в Польше. Wydanie w 2016;
  • Zarządzanie infrastrukturą i operacjami logistycznymi Difin. Warszawa 2016;
  • Systemy elektroniczne w transporcie drogowym. Difin. Warszawa 2018