Skip to content Skip to footer

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Emaus International

Firma Emaus International stara się kreować lepszą rzeczywistość społeczną, angażując się w liczne projekty naukowe i dydaktyczne

Na spotkaniach branżowych opowiadamy się za większą odpowiedzialnością transportu w ochronienie eko-systemu. Wspieramy seminaria i konferencje naukowe poświęcone branży logistycznej, m.in.:

 • Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu;
 • Elektroniczne giełdy transportowe – szanse i zagrożenie dla branży;
 • Związki nauki i biznesu w branży logistycznej;
 • Zarządzanie procesami logistycznymi;
 • Badanie rynku kierowców.

Współtworzymy i finansujemy publikacje poświęcone logistyce, jak m.in.:

 • Elektroniczne giełdy transportowe. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2015
 • Electronic freight exchanges in Poland. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2016;
 • Nowoczesna infrastruktura I systemy elektroniczne w logistyce. WSEiP. Kielce 2016;
 • Электронный обмен грузов в Польше. Moskwa  2016;
 • Zarządzanie we współczesnej logistyce. WSEiP. Kielce 2016;
 • Zarządzanie infrastrukturą i operacjami logistycznymi. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2016;
 • Systemy elektroniczne w transporcie drogowym. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2018;
 • Zarządzanie procesami marketingowo-logistycznymi w przedsiębiorstwie. WSEiP. Kielce 2019;
 • Innowacje kreujące nowe wartości w transporcie samochodowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2020.

Pracownicy Emaus Int. dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc zajęcia ze studentami Wydziału Zarządzania UŁ w ramach: Studiów Podyplomowych „Zarządzanie procesami logistycznymi”; studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku logistyka.

Społeczna odpowiedzialność

Emaus International od zawsze wspiera i pomaga młodym ambitnym sportowcom w zdobywaniu ich wymarzonych sukcesów.